วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

สัตว์ในป่าชายเลน-ปูเปี้ยวปากคีบ


 ปูเปี้ยวปากคีบ

ชื่อ                         ปูเปี้ยวปากคีบ
ชื่อวิทยาศาสตร์     Uca forcipata
ลักษณะ                 ปูก้ามดาบอีกชนิดหนึ่ง มีกระดองสีดำก้ามสีน้ำตาลอมม่วง ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นที่เป็นดินโคลน แยกจากกลุ่มของปูเปี้ยวก้ามขาว ทั้งนี้เป็นการลดการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างปูประเภทเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น