วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

สัตว์ในป่าชายเลน-แม่หอบ


แม่หอบ
ชื่อ                         แม่หอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์       Thallassina anomula
ลักษณะ                 แม่หอบเป็นครัสเตเชี่ยนลักษณะคล้ายคลึงกับกุ้งแต่ส่วนท้องมีขนาดใหญ่ และสามารถอาศัยอยู่บนบกได้นาน ลำตัวเรียวยาว ขาเดินคู่แรกเป็นก้ามหนีบ ส่วนท้องแบ่งออกเป็นปล้องแม่หอบขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนโดยขนดินขึ้นมากองทับถมกันเป็นเนินสูง และอาศัยอยู่ด้านใต้กองดินนั้น พบเฉพาะป่าชายเลนทางภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น