วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

สัตว์ในป่าชายเลน-ปูแสมก้ามแดง


ปูแสมก้ามแดง

ชื่อ                         ปูแสมก้ามแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์     Chiromanthes eumolpe
ลักษณะ                 ปูแสมขนาดกลาง กระดองกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม ก้ามสีแดงขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นป่าชายเลนหรือริมคันนาน้ำเค็มกินเศษอินทรีย์ต่างๆ เป็นอาหารพบชุกชุมและมีการแพร่กระจายทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น