วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

สัตว์ในป่าชายเลน-กุ้งกุลาดำ

กุ้งกุลาดำ

ชื่อ                         กุ้งกุลาดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์        Penaeus monodon
ลักษณะ                 กุ้งทะเลขนาดค่อนข้างใหญ่ ความยาวลำตัวประมาณ 20 เซนติเมตร ลำตัวสีน้ำเงินอมม่วงเข้มและมีลายขวางเป็นปล้อง อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลริมชายฝั่งและป่าชายเลนปัจจุบันมีการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น