วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

สัตว์ในป่าชายเลน-ปูเปี้ยวก้ามขาว

 ปูเปี้ยวก้ามขาว

ชื่อ                          ปูเปี้ยวก้ามขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์      Uca perplexa
ลักษณะ                  บริเวณชายหาดโคลนปนทราย ริมป่าชายเลน จะเป็นที่อยู่อาศัยของปูเปี้ยวหรือปูก้ามดาบ ซึ่งมีก้ามข้างหนึ่งขนาดใหญ่ใช้โบกพัดแสดงความเป็นเจ้าของอาณาเขตของตน ตามปกติปูก้ามดาบจะขุดรู่และออกมาจากรูหาอาหารช่วงเวลาน้ำลง และฝังตัวอยู่ในรูเมื่อน้ำทะเลขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น